ปัญหาล่าสุด เข้าแอพแล้วป้อนรหัสก็เข้าไม่ได้ ป้อนรหัสถูกกับที่ตั้งไว้ทุกครั้ง แต่มันขึ้นว่า "ไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาลอ�… Read More